• Lid worden van V.V. Ruinen

  Jeugd
  Je kan lid worden als je minstens 4 jaar bent. Je kunt je dan (laten) opgeven bij de ledenadministratie van de vereniging. Tegenwoordig gaat dat via deze link: https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/bbbc26w, waarna onze Ledenadministrateur een bericht krijgt van de aanmelding.

  De Ledenadministratie zorgt er vervolgens voor dat de noodzakelijke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan het jeugdbestuur en de leider van het team waar je deel van gaat uitmaken. De trainingstijden staan bij de teams vermeld. 


  Senioren
  Ben je ouder dan 18 dan kun je je ook opgeven via deze link: https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/bbbc26w waarna onze Ledenadministrateur een bericht krijgt van de aanmelding. 


  Contributie veldvoetbal
  Op 26 oktober 2021 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is de contributie voor het lopende seizoen vastgesteld. 

  De bedragen voor seizoen 2021-2022 zijn als volgt:

  • Kabouters € 36,00 per jaar
  • Mini-Pupillen € 72,00 per jaar
  • Pupillen € 100,00 per jaar
  • Junioren € 112,00 per jaar
  • Senioren € 164,00  per jaar
  • Dames en Heren 7x7 € 80,00 per jaar

  De contributie is inclusief de lease van het tenue a € 5,00 euro per jaar.
  De contributie wordt in 4 termijnen geïncasseerd.  


  Contributie zaalvoetbal
  Naast veldvoetbal is het tevens mogelijk als senior deel te nemen aan de futsalcompetitie. Onderstaand de contributie hiervan:

  • Leden van de V.V. Ruinen die tevens op het veld spelen: € 36,00 per seizoen
  • Leden van de V.V. Ruinen die alleen in de zaal spelen: € 96,- per seizoen.

  De contributie wordt in 4 termijnen geïncasseerd.

  Overige

  • Ondersteunende leden € 30,00 per jaar
  • Donateurs € 25,00 per jaar

  De contributie / donatie wordt jaarlijks in 1 termijn geïncasseerd, cq gefactureerd.
  Het rekeningnummer van V.V. Ruinen is RegioBank: NL31 RBRB 0918 0721 74


  Opzeggen lidmaatschap
  Voor 1 juni dient men op te zeggen voor het nieuwe seizoen bij de ledenadministrateur.
  Dit kan door het Uitschrijvingsformulier geheel ingevuld te mailen naar: ledenadministratie@vvruinen.nl . Het Uitschrijvingsformulier is te vinden op de website www.vvruinen.nl, onder Downloads.


  Wat biedt de vereniging voor de contributie?

  • Voetbal in competitieverband
  • Training in teamverband onder leiding van enthousiaste trainers
  • Lidmaatschap van de KNVB
  • Presentatiegids V.V. Ruinen
  • Extra buitenvoetbalse activiteiten (wedstrijdbezoek, toernooien, etc.)
  • Veel gezelligheid
 • Aanmelden als lid