sub-menu

Bericht vanuit het Hoofdbestuur

Beste leden,

Gelukkig is het voetbalseizoen inmiddels alweer enkele weken onderweg en hebben we de eerste competitiewedstrijden achter de rug. We zien om ons echter wel dat het aantal Coronagevallen sterk toeneemt, helaas ook bij ons in de regio. Daarnaast merken we dat het naleven van de regels in de praktijk lastig blijkt en dat er praktische problemen ontstaan bij meerdere thuiswedstrijden tegelijkertijd op de zondagen. Ook hebben we inmiddels, direct en indirect, enkele klachten ontvangen over het niet naleven van regels en geluidshinder.

Om de risico’s binnen de vereniging zoveel mogelijk te beperken zijn wij helaas genoodzaakt enkele extra beperkende maatregelen te nemen:

-          Het is niet langer toegestaan eigen geluidsinstallaties te gebruiken in kantine en
           op terras;

-          Niet langer dan nodig gebruik maken van de kleedkamers, zodat de kleedkamers op
           tijd leeg zijn voor de later spelende teams;

-          Wij verzoeken jullie geen bier te nuttigen in de kleedkamer,
           dus ook niet zelf meegebracht bier.
           Wij verzoeken jullie hier ook rekening mee te houden bij uitwedstrijden en discussies
           met andere verenigingen te voorkomen;

-          Voor ’s morgens spelende teams sluit de tap om 15.00u en zij dienen uiterlijk
           om 15.30u te kantine te verlaten, zodat er tijdig ruimte in de
           kantine is voor de ’s middags spelende teams;

-          De bar sluit om uiterlijk 18.00u.

Daarnaast blijven de reeds geldende regels uiteraard van kracht:

-          Maximaal 50 mensen in de kantine;

-          Tafels en stoelen laten staan zoals ze staan

-          Verplicht registeren bij betreding van het sportpark.
            Hiervoor kan sinds deze week ook gebruik
           gemaakt worden van een QR-code (zie posters).

Wij vertrouwen erop dat jullie rekening houden met bovenstaande en de reeds bestaande regels. Als bestuur gaan we echter niet als politieagent optreden.
We gaan er vanuit dat jullie volwassen genoeg zijn om deze regels te respecteren en waar nodig elkaar aan te spreken als er iets mis gaat.

Eventuele consequenties van het overtreden van regels zijn ook voor ons allemaal. Denk hierbij aan forse boetes of in het ergste geval sluiting van de kantine.

We hebben ook goed nieuws! Vanuit de Club van 100 is geld ter beschikking gesteld voor een overkapping van het terras voor de kantine.
De materialen zijn inmiddels besteld en we verwachten deze al binnen enkele weken te kunnen plaatsen.
Hiermee kunnen we de kantine ontlasten en is het bij regen aantrekkelijker voor de toeschouwers.

Wij rekenen op jullie medewerking! Bij vragen en/of suggesties kunnen jullie uiteraard bij ons terecht.

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur VV Ruinen