sub-menu

Update van het bestuur n.a.v. de coronacrisis

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters, donateurs en andere volgers van V.V. Ruinen,

De coronacrisis treft ons allemaal. Ook voor de vereniging heeft dit de nodige impact, zowel sportief, organisatorisch als financieel. Vanwege de weersomstandigheden is er sinds de jaarwisseling nog maar weinig gevoetbald en daar zal het voor dit seizoen ook bij blijven. Het sportpark blijft sowieso gesloten tot 1 juni, maar wij gaan er vooralsnog vanuit dat ook de eventuele activiteiten in de maand daarna geen doorgang zullen vinden. Dat betekent dat er ook geen vergaderingen en bijeenkomsten plaatsvinden. Organisatorisch lossen we dit zo goed mogelijk op door communicatie per telefoon, mail en videobellen.

FOTOWEBSITE

Financieel zijn de gevolgen ook aanzienlijk. De kantineomzet is voor onze vereniging een belangrijke inkomstenbron. Deze valt de komende maanden geheel weg. Een groot deel van onze vaste kosten lopen echter wel door. Zoals het nu lijkt kunnen we als vereniging gebruik maken van de noodmaatregelen van de overheid, waarmee een deel van de vaste kosten zijn gedekt.

Naast de kantineomzet en de contributie-inkomsten zijn we als vereniging ook sterk afhankelijk van onze trouwe sponsoren. Een aantal van hen wordt momenteel zwaar getroffen. Desondanks hopen wij ook komend seizoen weer een beroep op hen te kunnen doen. En juist in deze tijd kunt u iets terug doen voor deze sponsoren, door uw geld bij deze bedrijven te besteden!

Wij wensen jullie de komende periode vooral een goede gezondheid toe, zodat we na de zomer met frisse energie aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. We begroeten jullie dan graag weer op ons mooie sportpark.

Met vriendelijke groet,

Bestuur V.V. Ruinen