• Supportersvereniging

  De supportersvereniging V.V. Ruinen is opgericht op 23 mei 1995 en is een zelfstandige vereniging.
  Deze sympathieke vereniging is op diverse fronten actief ter ondersteuning van de v.v. Ruinen en heeft in de loop der jaren al diverse zaken in en rondom het clubgebouw van v.v. Ruinen weten te realiseren. Met name de jeugdtak wordt hierbij niet vergeten.
  De supportersvereniging organiseert diverse activiteiten en verzorgt verschillende faciliteiten voor de vereniging.
  Enkele voorbeelden zijn: Het Rad van Rûne, Feestavond, Pupil van de week, POOL, Wc-rollen actie, Jeugd Voetbal Weekend, ect………

  Ook zorgen we voor de in- en verkoop van clubartikelen en sfeerverhogende artikelen. Bovenstaande opsomming geeft aan dat de Supportersvereniging constant alert is op vernieuwing aan aanschaf van zaken, die het verblijf in en rondom het clubgebouw veraangenamen. De hechte groep vrijwilligers, waarop altijd een beroep gedaan kan worden, is hierbij onmisbaar. Met deze groep vindt dan ook met enige regelmaat overleg plaats over aanschaf, vernieuwing en uiteraard onderhoud van al datgene wat op het meer dan schitterende complex gerealiseerd is. De financiële draagkracht voor het realiseren van bovenstaande wordt voornamelijk verkregen uit de contributiegelden, de jaarlijkse wc-rollen actie, de POOL bij thuiswedstrijd en de verkoop van clubartikelen.

  Een lidmaatschap van de supportersvereniging van de V.V. Ruinen kost € 10,00 per jaar. Het ledenaantal bedraagt momenteel 250 leden. Een achterban waarmee de Supportersvereniging zich niet alleen sterk maakt om de gebruikelijke activiteiten de continueren, maar tevens oog heeft voor nieuwe activiteiten waar de gehele vereniging v.v. Ruinen, en in het bijzonder de jeugd, van kan profiteren.

  Het email adres van de Supportersvereniging van de V.V. Ruinen: supportersvereniging@vvruinen.nl 

  Onze doelstelling:
  Het bevorderen van de onderlinge band van de leden van Voetbalvereniging Ruinen en het financieel en moreel steunen van de V.V. Ruinen.

  Het bestuur van de supportersvereniging bestaat uit:
  Thomas Dieters (voorzitter)
  Linda Wobben
  Imelda Horlings (penningmeester)
  Roel van Bezoen
  Bert Mulder
  Chris Strijker
  Arne Kijk in de Vegte